Home, sweet home ... Ons woningaanbod Bedrijfspanden Verkoop Contact Nieuws

DISCLAIMER
Deze site wordt met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Daar wij echter voor het verkrijgen van de hiervoor benodigde informatie mede afhankelijk van derden zijn, kunnen wij voor de volledigheid en/of juistheid hiervan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden.

Derhalve is Troost Onroerend Goed uitdrukkelijk uitgesloten voor aansprakelijkheid ten opzichte van:
- de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of akties ondernomen naar aanleiding van informatie die op deze website vermeld staat;
- de op deze website verstrekte informatie inzake afmetingen, inhoud en verdere technische gegevens van de op deze website gepubliceerde objecten, daar deze informatie en gegevens ter indicatie zijn en hier zodoende geen rechten aan ontleend kunnen worden;
- de eventuele gevolgen als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Troost Onroerend Goed kan te allen tijde wijzigingen van en aanvullingen op de in deze website vermelde informatie aanbrengen.


TROOST ONROEREND GOED | AKERSTRAAT 99 6417 BL HEERLEN
T 045 571 79 76 | M 06 253 293 86

[ © 2019, Troost Onroerend Goed ][ Disclaimer ]